Polityka prywatności i warunki użytkowania serwisu

Polityka prywatności

Jakie dane gromadzimy i wykorzystujemy?

Firma Jaronet&WebVision będąca właścicielem serwisu internetowego www.partnet.pl, gromadzi i przetwarza dane wynikające z logów systemowych serwera, którego jest właścicielem. Logi te w postaci adresów IP, dat wizyt i odwiedzanych serwisów są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby oraz w stopniu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu. Dane te nigdy nie były i nie będą udostępniane, odsprzedawane lub w inny sposób przekazywane na rzecz osób trzecich. Jedynym odstępstwem od powyższej zasady są przepisy określone w prawie karnym RP oraz dokumentach pokrewnych. W określonych warunkach, część danych dot. odwiedzanych serwisów internetowych, domen i krajów są udostępniane klientom w zakresie domeny klienta. Informacje te nie zawierają szczegółowych danych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób, grup.

W jaki sposób przechowywane są dane podawane przy rejestracji strony WWW (umowa hostingu)?

Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przechowywane są na naszym serwerze wyłącznie w celach informacyjnych. Dane te nie zostaną odstąpione innym podmiotom lub osobom prywatnym. Właściciel ma prawo wglądu oraz poprawienia danych za pomocą odpowiedniego formularza korespondencyjnego lub w siedzibie firmy.

Dane i informacje przesyłane za pomocą formularza korespondencyjnego.

Dane te stanowią poufną własność firmy Jaronet&WebVision i zgodnie z przyjętą polityką ochrony danych osobowych informacje te nie zostają przekazywane osobom trzecim lub odstępowane. Ich przetwarzanie następuje wyłącznie na użytek wewnętrzny firmy i w stopniu niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać użyte w ograniczonym stopniu do celów marketingowych i statystycznych z zachowaniem ich poufności. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, a w szczególności Biura Obsługi Klienta, oraz w celu prawidłowej identyfikacji nadchodzącej korespondencji elektronicznej, do każdej przesyłki nadesłanej poprzez formularz korespondencyjny dołączane są automatyczne informacje dot. IP komputera nadawcy, rodzaj użytej przeglądarki internetowej, rodzaj i wersja systemu operacyjnego.

Dane osobowe klienta firmy Jaronet&WebVision

Wszystkie dane dotyczące klientów firmy znajdują się w umowach zawartych na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się stron. Dane te przechowywane są w sposób należyty i bezpieczny w aktach firmy. Firma Jaronet&WebVision nie udostępnia danych zawartych na umowach osobom trzecim, nie dokonuje też ich odsprzedaży. Klient ma prawo wglądu do kopii znajdującej się we władaniu spółki.
Dane dotyczące klienta, a w szczególności zmiany i uzupełnienia, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Dane są udostępniane klientowi w siedzibie Firmy.

Warunki użytkowania

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym firmy Jaronet&WebVision, zwanym w dalszej treści Partnet lub Partnet.pl, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych.
Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność firmy Jaronet&WebVision lub/i autorów udostępniających te informacje (informacje o autorach lub materiałach żródłowych są każdorazowo podawane w stopce lub poprzez odpowiedni odsyłacz). Partnet nie zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym bez wyraźnie udzielonej zgody właściciela niniejszego serwisu. Udzielenie zgody na publikację treści niniejszego serwisu w części lub w całości nie jest jednoznacze ze zrzeczeniem się praw autorskich do zawartych informacji i wiąże się z koniecznością opublikowania przez autora informacji o pochodzeniu danej treści. W przypadku publikacji elektronicznej otrzymujący zgodę na publikację obowiązany jest do zamieszczenia odsyłacza (hiperlinku) do serwisu autora.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jaronet&WebVision nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie, lub serwisach pokrewnych;
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji ogólnych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
  • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w niniejszym serwisie internetowym.

Znaki towarowe

Każdorazowo użyte w serwisie znaki towarowe, ich logo lub wymienienie nazwy mają charakter ogólno informacyjny i użyte zostały w celu poinformowania czytelnika o istnieniu firmy bądź wykonywanej usłudze. W miarę możliwości użyty znak towarowy stanowi odsyłacz (link) do właściwego serwisu, lub usługi którego ten znak lub nazwa dotyczą. Niemniej jednak uprzejmie informujemy, że w wiekszości przypadków są to zastrzeżone znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie elementy stanowiące całość designu niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności elementy stanowiące materiał fotograficzny, plastyczny, jak i całość wykonania, podlegają ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

Firma Jaronet&WebVision nie zezwala, bez wyraźnie udzielonej zgody, na publikację w części lub w całości, elementów treści lub wskazywania na te elementy wraz z ich publikacją na stronach trzecich.

Polityka walki z niezamówionymi przesyłkami e-mail (spam)

Firma Jaronet&WebVision dokłada wszelkich starań, aby ich system teleinformatyczny był wolny od niezamówionej i niechcianej poczty elektronicznej (spam). Zabiegi te odbywają się na wielopoziomowych etapach automatycznego filtrowania poczty przychodzącej, monitorowania (za zgodą użytkownika) skrzynek e-mail poczty wychodzącej, oraz budowania i aktywacji wewnętrznej bazy RBL. Przesyłki poczty elektronicznej uznanej za SPAM zostają analizowane i oceniane pod względem treści a następnie dodane do tzw. czarnej listy nadawców wraz z domeną z jakiej zostały nadane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie zezwalamy (tj. nie udzielamy zgody w sposób jawny lub domniemany), na otrzymywanie ofert, propozycji, informacji o produktach i usługach świadczonych przez inne podmioty gospodarcze, firmy i instytucje nawet jeżeli profil oferenta jest zbieżny z naszą działalnością. Informacja umieszczona przez potencjalnego oferenta o niehandlowej lub bezofertowej informacji nadesłanej na nasze skrzynki poczty elektronicznej, nie tworzy danej oferty produktem uznawanym jako dopuszczalny do wysłania na nasze systemy teleinformatyczne.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii w celu prawidłowego świadczenia usług internetowych..

Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na przyjmowanie i zapisywanie plików cookies na dysku komputera.

Zrozumiałem