ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE - tylko dla Ciebie...

Już wkrótce z jeszcze większą dozą informacji zaprezentujemy Państwu nową odsłonę naszego serwisu internetowego. Więcej informacji i porad dla naszych klientów, zaktualizowane informacje o produktach i usługach świadczonych przez firmę Jaronet&WebVision. Pamiętaj, Jaronet&WebVision to firma troskliwa. Zawsze dbamy o naszych klientów i staramy się, aby jakością i rzetelnością swojej obsługi zdobyć nowych zadowolonych klientów.

Do czasu odsłony naszego nowego serwisu WWW, zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi informacjami w wersji skróconej.

Zespół Jaronet&WebVision


Nasza Firma

Firma Jaronet & WebVision, władająca domeną Partnert.pl jest krajowym i europejskim dostawcą usług hostingowych i webmasterskich. Dzięki współpracy z największymi niezależnymi operatorami internetowymi, oferujemy naszym klientom stałe, pewne, oraz najwyższej jakości łącza, umożliwiające hosting serwisów internetowych.

Nasza firma, działa na rynku krajowym od 14 lat, czas ten pozwolił na zdobycie i posiadanie bogatych doświadczeń w hostowaniu i obsłudze domen internetowych, tworzeniu i zarządzaniu aplikacjami internetowymi. Nasze tradycje sięgają roku 1998, kiedy rozpoczęliśmy przygodę z Internetem. Był to nasz żywioł i nasze zamiłowanie i tak pozostało do dnia dzisiejszego.

Internet jest naszym żywiołem.

Stworzyliśmy firmę, aby opanować i rozwijać technologię Internetu. Naszym zadaniem jest przyspieszanie i ułatwianie wymiany informacji, doprowadzanie komunikacji między ludźmi do perfekcji. Ludzie Jaronet&WebVision to grupa zaangażowanych i wykształconych fachowców. Byliśmy pionierami polskiego Internetu. Jesteśmy pomysłowi i otwarci. Łączy nas poczucie misji. Cechuje nas życzliwość dla ludzi, szczególnie dla naszych klientów.

Wybierając naszą firmę na swojego twórcę serwisów internetowych lub providera internetowego, zyskują Państwo pewność, że Wasze strony WWW będą widoczne przez 24 godziny na dobę z największą możliwą prędkością jaką dostarcza Internet. W obecnej chwili system hostingowy oparty jest o niezależne łącza o przepustowości 1 Gbit/s do największej sieci w Polsce – TPNET. 3 łącza 2.5 Gbit/s do międzynarodowych węzłów GTS CE znajdujących się we Frankfurcie nad Menem, Pradze i Wiedniu.

Mamy nadzieję, że dzięki uzyskanym informacjom na temat naszej firmy, podejmą Państwo jedyny właściwy wybór.

Jaronet&WebVision nie ogranicza się jedynie do świadczenia usług hostingowych. Dzięki stałej i owocnej współpracy z wieloma firmami z terenu naszego kraju jak i z zagranicy, stworzyliśmy system obsługi serwisów internetowych PIX New Technologies. Dzięki naszym rozwiązaniom klient otrzymuje gotowy produkt, pozwalający na zarządzanie serwisem internetowym wprost z przeglądarki, bez udziału jakichkolwiek narzędzi dodatkowych, oraz znajomości języka programowania i to w dodatku w wybranych językach narodowych. Nasze rozwiązanie spotkało się z szerokim uznaniem klientów.

W chwili obecnej dostępną wersją oprogramowania PIX New Technologies jest wersja 4.0.5, Enterprise 4.0, oraz Venus 4.5, a dla klientów nie posiadających dostępu do baz danych posiadamy oprogramowanie o nazwie PIX Lite - Stargate CMS.

Rozwijając naszą firmę, rozbudowujemy zakres naszych usług. W ostatnim roku stworzyliśmy nowy system oprogramowania: Biuletyn Informacji Publicznej, Kancelaria RP, Training Access Manager, oraz wiele innych autorskich rozwiązań służących rozwojowi i działalności firm.

Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów w dalszym ciągu rozwijamy i promujemy nasze najnowsze oprogramowanie PIX Lite Enrerprise 2. Sukces jaki odniosła nasza firma wprowadzając produkt PIX Lite Stargate CMS, pozwolił nam na opracowanie jeszcze doskonalszego produktu. Dzięki doświadczeniu, jakie zdobylismy wdrażając PIX Lite, oraz sugestiom naszych klientów, opracowaliśmy produkt dostosowany i zorganizowany dokładnie pod klienta proadzącego małą i średnią firmę. W obecnej chwili ( listopad 2011 r.), PIX Lite Enterprise 2 jest w fazie pierwszych wdrożeń.

Nie zapominamy również o klientach z upodobaniem do rozwiązań Open Source. Specjalnie dla tych z Państwa przygotowaliśmy i rozwijamy wsparcie dla CMS Joomla.

Najważniejszy jest Klient

Tworząc oprogramowanie, udzielając wsparcia technicznego, czy odpowiadając na pytania klientów, zawsze naszym nadrzędnym celem jest dobro i zadowolenie klienta. Naszym atutem i mottem jest zasada służebnej roli wobec klienta i użytkownika, a jego satysfakcja jest dla nas najwiekszą nagrodą.


Polityka prywatności i warunki użytkowania serwisu

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Procesy te nie dotyczą formularzy zgłoszeniowych.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika personalnie.

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe

Administrator Danych Osobowych

Jaronet&WebVision PIX New Technologies
Michał Wojciech Durka
71-547 Szczecin, ul. Rynkowa 43 lok. 51
+48 791 005 939

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub towarów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy
 • reakcja na nadesłną korespondencję elektroniczną (email)

Podstawa
przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług lub towarów)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy.
Do chwili ustania przesłanek obligujących do prawidłowego obiegu informacji nadesłanych drogą elektroniczną.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:
 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
  usług własnych lub towarów oferowanych przez Jaronet&WebVision
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie firmy
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Jaronet&WebVision PIX New Technologies powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Jaronet&WebVision PIX New Technologies NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Jaronet&WebVision PIX New Technologies NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE), chyba że przekazanie następuje na wyraźy wniosek właściciela danych.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Dane pozyskane bezpośrednio od osoby w drodze kontaktu bezpośredniego telefonicznego lub drogą e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Jaronet&WebVision – PIX New Technologies z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Rynkowa 43 lok. 51, 71-547 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanym dalej: partnet.pl).

Pańtwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwo z partnet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez partnet.pl i wykonania zawartej przez Państwo z partnet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez partnet.pl, a także wykonania ciążących na partnet.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Partnet.pl jest uprawniona do przekazywania Pańtwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami partnet.pl) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwo z partnet.pl umowy. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom partnet.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy partnet.pl a Podwykonawcami partnet.pl. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Państwo z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Państwa danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez użytkowanika z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto partnet.pl jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Posiadają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw dot. sposobu i rodzaju przetwarzania danych przez partnet.pl. Jeżeli dane których sprzeciw dotyczy posiadają istotny wpłw na sposób świadczenia usług przez partnet.pl, usługa taka ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu.

Warunki użytkowania

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym firmy Jaronet&WebVision, zwanym w dalszej treści Partnet lub Partnet.pl, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych.
Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność firmy Jaronet&WebVision lub/i autorów udostępniających te informacje (informacje o autorach lub materiałach żródłowych są każdorazowo podawane w stopce lub poprzez odpowiedni odsyłacz). Partnet nie zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym bez wyraźnie udzielonej zgody właściciela niniejszego serwisu. Udzielenie zgody na publikację treści niniejszego serwisu w części lub w całości nie jest jednoznacze ze zrzeczeniem się praw autorskich do zawartych informacji i wiąże się z koniecznością opublikowania przez autora informacji o pochodzeniu danej treści. W przypadku publikacji elektronicznej otrzymujący zgodę na publikację obowiązany jest do zamieszczenia odsyłacza (hiperlinku) do serwisu autora.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jaronet&WebVision nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

Znaki towarowe

Każdorazowo użyte w serwisie znaki towarowe, ich logo lub wymienienie nazwy mają charakter ogólno informacyjny i użyte zostały w celu poinformowania czytelnika o istnieniu firmy bądź wykonywanej usłudze. W miarę możliwości użyty znak towarowy stanowi odsyłacz (link) do właściwego serwisu, lub usługi którego ten znak lub nazwa dotyczą. Niemniej jednak uprzejmie informujemy, że w wiekszości przypadków są to zastrzeżone znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie elementy stanowiące całość designu niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności elementy stanowiące materiał fotograficzny, plastyczny, jak i całość wykonania, podlegają ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

Firma Jaronet&WebVision nie zezwala, bez wyraźnie udzielonej zgody, na publikację w części lub w całości, elementów treści lub wskazywania na te elementy wraz z ich publikacją na stronach trzecich.

Polityka walki z niezamówionymi przesyłkami e-mail (spam)

Firma Jaronet&WebVision dokłada wszelkich starań, aby ich system teleinformatyczny był wolny od niezamówionej i niechcianej poczty elektronicznej (spam). Zabiegi te odbywają się na wielopoziomowych etapach automatycznego filtrowania poczty przychodzącej, monitorowania (za zgodą użytkownika) skrzynek e-mail poczty wychodzącej, oraz budowania i aktywacji wewnętrznej bazy RBL. Przesyłki poczty elektronicznej uznanej za SPAM zostają analizowane i oceniane pod względem treści a następnie dodane do tzw. czarnej listy nadawców wraz z domeną z jakiej zostały nadane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie zezwalamy (tj. nie udzielamy zgody w sposób jawny lub domniemany), na otrzymywanie ofert, propozycji, informacji o produktach i usługach świadczonych przez inne podmioty gospodarcze, firmy i instytucje nawet jeżeli profil oferenta jest zbieżny z naszą działalnością. Informacja umieszczona przez potencjalnego oferenta o niehandlowej lub bezofertowej informacji nadesłanej na nasze skrzynki poczty elektronicznej, nie tworzy danej oferty produktem uznawanym jako dopuszczalny do wysłania na nasze systemy teleinformatyczne.


Regulamin Świaczenia usług na serwerach firmy Jaronet&WebVision

I. Informacje wprowadzające

 1. Operator - Firma Jaronet&WebVision PIX New Technologies z siedzibą w Szczecinie ul. Rynkowa 43 lok. 51 NIP: PL 8511876482 władająca systemem teleinformatycznym o nazwie partnet.pl.
 2. Klient - Osoba fizyczna lub prawna, lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zawierania umów.
 3. Usługa - jest to forma świadczenia przez firmę Jaronet&WebVision na podstawie zawartej umowy lub złożonej oferty.
 4. Aktywacja - uruchomienie usługi objętej przedmiotem umowy.

II. Postanowienia wstępne

 1. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, odbywa się na stronach przedmiotowych operatora i stanowi podstawę do zawarcia umowy z Klientem.
 2. Wszelkie działania sprzeczne z Regulaminem mogą stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług.

III. Ustalenia szczegółowe

1. Klient aktywując wybraną usługę, oświadcza że nie narusza praw osób trzecich a w razie ich naruszenia oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zobowiązuje się do pokrycia należności za powstałe szkody, zarówno poszkodowanemu jak i Operatorowi jeżeli takowe powstaną.

2. Klient oświadcza, że wszystkie dane jakie podał Operatorowi w celu aktywacji usługi są prawidłowe i odnoszą się do danych klienta. Wpisanie danych nieprawidłowych a w szczególności podanie informacji w celu wprowadzenia Operatora w błąd i uzyskania usługi są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Usługa uzyskana w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem zostaje zablokowana, a Operator może dochodzić odszkodowania za czasookres świadczenia tej usługi.

3. Z chwilą zawarcia umowy, Klient zobowiązuje się do zapłacenia należności za świadczone usługi w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury przez Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za nieprawidłowe działanie telefonicznej sieci publicznej i prywatnej w szczególności za zrywanie połączeń i niemożność uzyskania dostępu do usług świadczonych w niniejszej umowie,
 2. z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych Abonenta, wynikających z niewłaściwego przechowywania haseł dostępu przez Abonenta,
 3. za naruszenia prywatności innych abonentów sieci Internet,
 4. prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych, będących w posiadaniu innych abonentów sieci Internet,
 5. za szkody poniesione przez Abonenta, wynikające z niewłaściwego korzystania z sytemu.

5. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient wyraża zgodę, na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi oraz do dalszego ich przetwarzania w celach służących wyłącznie świadczeniu przez Operatora usług oraz wystawienia faktur.
 2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom, zgodnie z polityka prywatności przedstawioną na stronach internetowych Operatora.

6. Operator zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług na serwerach Operatora. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do okresowej konserwacji systemu, co może w wyjątkowych okolicznościach spowodować chwilowy brak dostępu Klienta do wybranych usług.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia usług teletransmisyjnych przez innych operatorów a w szczególności operatorów świadczących usługi w dostępie do internetu.

IV. Świadczenie usług

 1. Operator nie utrzymuje na swoim serwerze stron o treści niezgodnej z prawem lub godzącej w dobra innych osób.
 2. Operator nie utrzymuje na swoim serwerze plików i innego oprogramowania o charakterze nielegalnym.
 3. Operator nie udostępnia miejsca (przestrzenie dyskowej) dla plików, skryptów i innego oprogramowania publikowanego przez inne serwisy znajdujące się poza serwerem Operatora.
 4. W przypadku posiadania przez klienta własnej domeny internetowej, jedynym użytkownikiem i dysponentem tej domeny jest Klient.
 5. Operator nie stanowi strony w sprawach spornych pomiędzy Klientem a inna osobą lub instytucją wynikająca z naruszenia prawa.

V. Warunki zakończenia świadczenia usług

 1. Usługi świadczone na serwerze partnet.pl objęte sa umową na świadczenie usług hostingowych.
 2. Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Jaronet a w szczególności:
  1. rozpowszechniania przez Abonenta za pośrednictwem systemu informacji rasistowskich lub godzących w obowiązujący porządek prawny,
  2. prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych będących w posiadaniu innych abonentów,
  3. naruszenie prywatności innych abonentów sieci Internet,
  4. zalegania przez Abonenta z płatnością.

VI. Ustalenia końcowe

 1. Klient i Operator zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Podczas aktywacji usługi świadczenia usług, Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. Jako akceptację niniejszego regulaminu rozumie się również naciśnięcie przycisku "Wyślij", jeżeli klient zamawia usługę formularzem korespondencyjnym, lub poprzez złożenie podpisu na umowie (niniejszy Regulamin stanowi elektroniczny załącznik do umowu). Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treści zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Operatorem i jest dostępny na stronach internetowych Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści niniejszego regulaminu bez powiadamiania klienta o zaistniałym fakcie. Klient zobowiązany jest do śledzenia treści niniejszego regulaminu. Odstępstwem od tej zasady są zmiany w treści mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie usług stanowiących przedmiot zawartej umowy. W takim wypadku Operator powiadamia Abonenta w sposób bezpośredni o zaistniałych zmianach.
 5. Zasady stosowania zawarte w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z chwilą akceptacji warunków w nim zawartych.

Ostatnia zmiana treści niniejszego regulaminu: 17 Kwietnia 2014 r.


Nasze usługi

Hosting - Miejsce na Twoją stronę WWW

Tniemy Twoje koszty - to właśnie dzięki naszym usługom znacznie ograniczysz koszty ponoszone na obsługę usług związanych z publikacją i utrzymaniem kont internetowych i serwisów WWW. Oczywiście nie musisz nam wierzyć, po prostu sprawdź sam. Porównaj swoje rachunki z cenami usług jakie oferujemy i podejmij właściwą decyzję. Dlaczego nasz hosting jest taki wyjątkowy? Odpowiedź jest niezwykle prosta: nie oferujemy gotowych pakietów, w których płacisz za dodatkowe i często niepotrzebne dodatki i wodotryski. U nas sam określasz czego i ile potrzebujesz, a płacisz wyłącznie za rzeczy, z których korzystasz. Rozwijasz firmę, Twoje miejsce na stronę jest obecnie niewystarczające? Zapoznaj się z naszą ofertą. My zaoferujemy Tobie konto skrojone na miarę Twoich potrzeb, dostosowane rozmiarem do serwisu i usług jakich właśnie potrzebujesz, bez zbędnych dodatków i niepotrzebnych fajerwerków otrzymasz to, czego szukałeś i potrzebowałeś.

Programowanie i Webdesign

Internet, obok telewizji, jest jednym z najpotężniejszych mediów dostępnych na świecie. Komunikacja pomiędzy serwerami udostępniającymi Twoje strony internetowe a komputerami domowymi odbywa się na kilka sposobów. Począwszy od łączy przewodowych, poprzez światłowody, fale radiowe, a nawet dostęp satelity. W obecnej chwili technologia internetowa umożliwia dostęp do internetu praktycznie z każdego zakątka kuli ziemskiej. Internet może być wykorzystywany na wiele sposobów. Od ściągania i wymiany plików, oglądania filmów, do zdobywania fachowej wiedzy z wielu zakresów dziedzin.

Popularność Internetu wykorzystywana jest przez wiele firm i instytucji, a także osoby prywatne do reklamowania swoich usług i towarów. Nasza firma skupia się właśnie na zaprojektowaniu i wykonaniu dla Ciebie i Twojej firmy reklamy internetowej w postaci profesjonalnych serwisów internetowych. Dzięki zaistnieniu w światowej sieci Internet, możesz trafić do milionów klientów i to 24 godziny na dobę. W jednej chwili, możesz zaprezentować swoje towary i usługi na wszystkich kontynentach i dotrzeć do wielu zadowolonych klientów. Dzięki serwisowi internetowemu zwiększasz prestiż swojej firmy i stajesz się wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów.

Obsługa informatyczna i wsparcie techniczne

Firma Jaronet&WebVision prowadzi w swojej działalności szereg usług świadczonych zarówno dla firm, instytucji z sektora prywatnego i publicznego, jak i dla osób prywatnych. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie klientowi maksymalnej satysfakcji z usług świadczonych przez naszą firmę, a także profesjonalnej obsługi w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych.

W zakresie naszej działalności leży zarówno kompleksowa obsługa informatyczna, jak i doraźna interwencja (tzw. Pogotowie Komputerowe). 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Obsługa techniczna w zakresie wsparcia dla Systemu MS Windows

System operacyjny Windows jest bardzo stabilny. Jako system oparty na jądrze NT jest systemem niezawodnym i właściwie niemożliwym do zawieszenia w czasie normalnej pracy. Możliwe jest wykonywanie na nim działań zarówno profesjonalnych, jak i domowych, z nastawieniem na multimedia. Niestety jego piętą achillesową są sterowniki. Niewłaściwie dobrane lub błędnie napisane przez producenta, powodują zawieszenia lub spowolnienia pracy systemu. Również programy napisane przez osoby trzecie, spoza Microsoft powodują konflikty w prawidłowym działaniu samego systemu. Najpoważniejszym jednak problemem w prawidłowym działaniu systemów z grupy MS Windows są wszelkiego rodzaju wirusy, backdory, oraz trojany. Właściwe zabezpieczenie systemu operacyjnego z grupy MS Windows to podstawa stabilnej i nieprzerwanej awariami pracy.

Istnieje kilka rożnych wersji tego systemu operacyjnego. Jest więc system Windows 32-bitowy, oraz system 64-bitowy, przeznaczony do nowych komputerów, które tę technologię mają już zaimplementowaną. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do procesorów 64-bitowych, chociaż prawdziwy szok właściciele takich procesorów powinni przeżyć w momencie zainstalowania 64-bitowego Windowsa 10 - najnowszego dziecka Microsoft.

Obsługa techniczna Systemów Linux/Unix

Linux stosowany jest powszechnie jako podstawowy system operacyjny serwerów (w tym WWW, FTP, pocztowych, baz danych), zapór sieciowych, routerów, a także w systemach osadzonych oraz w niektórych odtwarzaczach DVD i tunerach DVB.
Ze względu na powstanie i rozwój dystrybucji o łatwej instalacji i dużych zasobach oprogramowania, Linux znajduje również zastosowanie na rynku komputerów biurowych i domowych. Rządy kilku państw europejskich prowadzą wdrożenia Linuksa na komputerach administracji państwowej. Ponadto, ze względu na bezpieczeństwo, stabilność, możliwość audytu i łatwość modyfikacji kodu źródłowego, z Linuksa korzystają agencje wywiadowcze, kontrwywiad i wojsko. Linux wykorzystywany jest przez niektóre banki i instytucje finansowe. Przykładowo, system notowań Wall Street oparty jest na tym systemie operacyjnym.
Linux jest używany w większości superkomputerów z listy TOP500. Znalazł również zastosowanie w przemyśle filmowym – zarówno na serwerach jak i stacjach roboczych. Jest najpopularniejszym systemem na komputerach, wykorzystywanym do tworzenia animacji i efektów specjalnych. Z jego możliwości korzystają między innymi studia: Dreamworks, Pixar czy Industrial Light & Magic. Również aparatura medyczna, np. tomografy komputerowe firmy GE, korzysta z systemu operacyjnego Linux. Popularne punkty dostępu sygnału Wi-Fi także opierają się na uproszczonym jądrze Linuksa i procesorach ARM, coraz częściej pojawiają się też telefony komórkowe z tym systemem. *

* Informacja podana za Wikipedia

Pomoc dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji

Firma Jaronet&WebVision to firma troskliwa. W ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, dostarczamy naszym klientom pełne wsparcie dla usług i produktów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi telefonicznemu, drogą e-mail lub wizyt w siedzibie firmy, rozwiązujemy wiele bieżących problemów związanych z obsługą oprogramowania. Dzięki tak realizowanemu podejściu do klienta, zyskaliśmy szerokie grono klientów, które stale powiększamy. Naszą rekomendacją są nasi klienci. Wybierając firmę Jaronet&WebVision jako swojego providera hostingu, zaplecze techniczne, czy wreszcie wsparcie, dokonujecie Państwo słusznego wyboru i zapewniacie sobie fachową i miłą obsługę.

 


Kontakt


Jaronet&WebVision - PIX New Technologies

ul. Rynkowa 43 lok. 51, 71-547 Szczecin
NIP: 851-187-64-82, PL8511876482, REGON: 321156788
Konto Bankowe: mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Numer konta: 57 1140 2004 0000 3202 7407 3418


Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Centrum Wsparcia Technicznego - Informacja o produktach i usługach
Telefon: +48 791 005 939

Kontakt elektroniczny:
UWAGA: Przed napisaniem do nas wiadomości, masz prawo do zapoznania się z polityką prywatności i regulaminem.
Informacja o produktach i usługach: info@partnet.pl
Centrum Wsparcia Technicznego: partnet@partnet.pl

Pisząc pod wyżej wskazany adres mailowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z treści przesłanej korespondencji. Zakres i sposób przetwarzania nadesłanych informacji został opisany w naszej Polityce prywatności.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.