Zabezpieczenia przed niechcianą pocztą - Antyspam

Firma Jaronet&WebVision przykłada szczególną uwagę do zabezpieczeń i komfortu użytkowania poczty e-mail użytkowników posiadających konta na naszych serwerach.

Ochrona poczty przed niezamówionymi przysyłkami lub przesyłkami zawierającymi szkodliwe oprogramowanie należy do naszych priorytetów. W tym celu prowadzimy globalną listę nadawców i serwerów niepożądanych (Czarna lista nadawców). Poczt nadchodząca z adresu znajdującego się na czarnej liście adresów niepożądanych jest automatycznie odrzucana przez serwer pocztowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że pośród serwerów i domen internetowych znajdujących się na czarnej liście mogą zdarzyć się również nadawcy pożądani, mamy przygotowaną specjalną zw. Białą listę nadawców. Biała lista to nic innego jak wyjątki od przyjętej reguły. Zatem nadawca wysyłający swoją pocztę z domeny zablokowanej a znajdujący się na białej liście ma szansę na dotarcie do określonego użytkownika na naszym serwerze.

Zarówno Białą jak i Czarną listę tworzymy na podstawie otrzymanych zgłoszeń od naszych klientów, ogólnodostępnych baz danych, jak i przesyłek otrzymywanych na nasze konta email.

Zgłaszanie przesyłek niechcianych.

Aby zgłosić do nas przesyłkę niechcianą czyli spam, należy z chwilą jej otrzymania przesłać ją jako załącznik (funkcja: Prześlij jako załącznik lub Przekaż jako załącznik w zależności od posiadanego oprogramowania do obsługi poczty) na adres: . Tylko przesyłki wysłane w postaci załącznika są analizowane i podlegają dalszemu działaniu. Przesyłki wysłane za pomocą funkcji Prześlij dalej zostają ignorowane. Funkcja prześlij dalej w programach pocztowych nie pozwala na przeanalizowanie źródła spamu a w szczególności prawdziwego serwera nadawcy oraz prawdziwego adresu email z jakiego spam został nadany.

Zgłaszanie przesyłek pożądanych.

Taka sama zasada jak opisana powyżej, dotyczy przesyłek pożądanych, które w jakiś sposób trafiły na nasze czarne listy.

Jeżeli z jakiś powodów nadawca zewnętrzny przesyłki nie może nadać jej do użytkownika posiadającego konto poczty e-mail na naszym serwerze i otrzymuje komunikat o jej odrzuceniu, winien skontaktować się z odbiorcą przesyłki w sposób inny od mailowego i powiadomić o odrzucaniu nadanych wiadomości. W takim przypadku procedura dodawania użytkownika do białej listy dokonywana jest przez naszych pracowników na podstawie nadesłanego powiadomienia od odbiorcy przesyłki. Informacje otrzymane od nadawcy są w takim przypadku ignorowane (możliwość nieautoryzowanego uzyskania dostępu do nadania spamu).

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie kont poczty elektronicznej znajdujących się na naszych serwerach. Nie rozpatrujemy, ani nie pośredniczymy w zgłaszaniu, usuwaniu, oraz nie udzielamy informacji o metodach i sposobie zabezpieczeń dla osób, firm i instytucji nie będących naszymi klientami. W takim przypadku należy zgłosić się do swojego ISP.